Regulamin

Procedura składania zamówień

 • Sklep internetowy, dostępny na stronie internetowej www.opalescence.pl należy do firmy Dentistry Group Polska, prowadzącej działalność gospodarczą w Krakowie (zwany dalej Sklepem Internetowym) i umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
 • Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Nabywcę formularza zamówienia, zamieszczonego na stronach Sklepu Internetowego. Wypełnienie i wysłanie formularza oznacza również zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptację warunków w nim zawartych.
 • Zamówienie w Sklepie Internetowym może złożyć każda osoba, która ukończyła 18 lat i jest zameldowana na pobyt stały lub tymczasowy na terytorium RP.
 • Przedmiotem sprzedaży przez Internet są produkty wymienione w ofertach przedstawionych na stronach www Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia.
 • Zamówienia mogą Państwo składać bezpośrednio na naszej stronie internetowej oraz za pośrednictwem: 
  - e-maila: sklep@opalescence.pl
  Minimalna kwota zamówienia to 10 PLN (wraz z kosztami przesyłki). Zamówienia poniżej tej kwoty nie będą realizowane.
 • Wszystkie ceny w Sklepie Internetowym są cenami brutto czyli zawierają 23% podatku od towarów i usług VAT, na każdy zakupiony towar wystawiana jest faktura VAT/
 • Po sprawdzeniu dostępności zamawianych produktów, zamawiający otrzyma wiadomość elektroniczną będącą warunkowym potwierdzeniem przyjęcia zamówienia. W przypadku zamówienia na kwotę powyżej 500 PLN skontaktujemy się z Państwem również telefonicznie. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia będą wysyłane najpóźniej drugiego dnia roboczego przypadającego po dniu złożenia zamówienia pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w zamówieniu.
 • W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści potwierdzenia przyjęcia zamówienia należy skontaktować się ze Sklepem Internetowym przy pomocy poczty elektronicznej lub telefonicznie w celu wyjaśnienia sprawy.
 • Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.


Warunki dostawy

 • Sklep Internetowy realizuje dostawy na terytorium całego kraju (Polska) za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej DHL i UPS.
 • Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od rodzaju zamawianego asortymentu:
  - przy zapłacie z gory (przelew na konto) - wysyłka nastąpi do 2 dni roboczych
  - przy zapłacie przy odbiorze (przesyłka pobraniowa) - wysyłka nastąpi do 3 dni roboczych
  W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia w tym czasie z przyczyn od nas niezależnych, skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia dalszego toku postępowania.
 • Czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską wynosi z reguły od 1 do 2 dni roboczych.
 • Odbiór przesyłki musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Klienta przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.


Koszty wysyłki

 • Koszty wysyłki są pokrywane przez Nabywcę, chyba, że wartość zamówienia (bez kosztów przesyłki) będzie > 500 zł.
 • W przypadku wyboru przesyłki pobraniowej należność za zamówiony towar pobiera kurier (lub listonosz - przy wyborze formy dostawy: Poczty Polskiej) w chwili jego dostarczenia
 • W przypadku płatności przelewem (płatność z góry) dostawa jest realizowana jeśli klient wpłacił pełną sumę na konto Sklepu Internetowego.


Zwrot towarów

 • Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 o ochronie praw konsumentów gwarantujemy Państwu prawo zwrotu zakupionego towaru w terminie 7 dni od daty otrzymania przesyłki. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie nam zakupionego towaru w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, bez śladów użytkowania wraz z kompletem dokumentów.
 • Towar prosimy zwrócić na adres: Dentistry Group Polska, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13, 31-234 Kraków
 • Zwrot należności za zwrócone towary, po potrąceniu całkowitych kosztów przesyłki, nastąpi w terminie do 14 dni od daty otrzymania zwrotu przelewem na wskazane przez Państwa konto bankowe bądź zwykłym przekazem bankowym, potrącając z kwoty głównej opłatę pocztową. Koszty odesłania towaru w całości ponosi Nabywca.


Procedura reklamacyjna

 • Każdy zakupiony towar w Sklepie Internetowym jest fabrycznie nowy i objęty rękojmią na wady ukryte. Reklamacje z tytułu rękojmi będą rozpatrywane w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • Podstawę do reklamacji stanowi dowód zakupu lub/i karta gwarancyjna w przypadku artykułów objętych gwarancją producenta.
 • W chwili odbioru Klient zobowiązany jest sprawdzić towar. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń czy wątpliwości powinien niezwłocznie skontaktować się z naszą firmą. Wszelkie reklamacje z tego tytułu będą uwzględniane jedynie w przypadku spisania protokołu reklamacyjnego w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej.
 • Przed wysyłką produkt należy oczyścić i opakować w karton. W przypadku niestarannego opakowania produktu Sklep Internetowy nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w transporcie wskutek niedostatecznego zabezpieczenia produktu.


Ochrona danych osobowych

 • Wysyłając dane osobowe, Nabywca dobrowolnie wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji zamówień oraz celach marketingowych przez Dentistry Group Polska, siedzibą w Krakowie, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883). Dane przetwarzane są z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, określonych w ustawie. Osoby zainteresowane mają prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i aktualizacji oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania w dowolnym momencie. Dane te nie są udostępniane osobom trzecim.
 • Wysyłając zamówienie z żądaniem faktury VAT Nabywca upoważnia Dentistry Group Polska do wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz zapisy ustaw: - z dnia 31 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22, poz.271), - z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002r. Nr 141, poz. 1176).


Formy płatności

 • Płatności można dokonać: 
  - Płatność za pobraniem - przy odbiorze przesyłki
  - Płatność z góry - dokonując przelewu za pośrednictwem banku
 • W przypadku płatności przelewem (płatność z góry), prosimy o dokonywanie płatności na następujący rachunek bankowy: 
  ............................................................................