Nie można wyświetlić strony

Strona, której szukasz, jest w tej chwili niedostępna. Witryna sieci Web może mieć problemy techniczne lub może być potrzebna zmiana ustawień przeglądarki.

Spróbuj wykonać następujące zadania:

 • Kliknij przycisk refresh.gif (82 bajty) Odśwież lub spróbuj ponownie później.
 • Jeśli adres strony został wpisany na pasku adresu, upewnij się, czy jest on wpisany poprawnie.
 • Aby sprawdzić ustawienia połączenia, kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe. Na karcie Połączenie kliknij przycisk Ustawienia. Ustawienia powinny się zgadzać z ustawieniami dostarczonymi przez Twojego administratora sieci lokalnej (LAN) lub usługodawcę internetowego (ISP).
 • Zobacz, czy są wykrywane ustawienia połączenia internetowego. Możesz ustawić, aby system Microsoft Windows badał sieć i automatycznie wykrywał ustawienia połączenia sieciowego (jeśli administrator sieci włączył to ustawienie).
  1. Kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.
  2. Na karcie Połączenia kliknij przycisk Ustawienia sieci LAN.
  3. Zaznacz pole wyboru Automatycznie wykryj ustawienia, a następnie kliknij przycisk OK.
 • Niektóre witryny wymagają 128-bitowego zabezpieczania połączeń. Kliknij menu Pomoc, a następnie kliknij polecenie Internet Explorer - informacje, aby ustalić, jak mocne zabezpieczenia są zainstalowane.
 • Jeśli próbujesz przeglądać bezpieczną witrynę, upewnij się, czy ustawienia Zabezpieczeń obsługują ją. Kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe. Na karcie Zaawansowane przejdź do sekcji Zabezpieczenia i sprawdź ustawienia dla protokołów SSL 2.0, SSL 3.0, TLS 1.0, PCT 1.0.
 • Kliknij przycisk Wstecz, aby wypróbować inne łącze.


Nie można znaleźć serwera lub błąd DNS
programu Internet Explorer